Jouw woning heeft een materialenpaspoort

15 augustus '22

De nieuwbouwwoningen in Binck Kade hebben straks een materialenpaspoort. Daarin staat precies uit hoeveel staal, glas, baksteen, beton en andere materialen een woning bestaat. Dit is belangrijk voor als je ooit je woning wilt verkopen of misschien verbouwen. Want het materialenpaspoort geeft de waarde aan van deze – eventueel te hergebruiken - materialen.

image alt

Het Madaster voor materialen

In nauwe samenwerking met aannemers en materialen- en dienstenleveranciers worden alle materialen van de nieuwbouwwoningen opgenomen in een kadaster voor materialen, Madaster. Madaster wil de verspilling van grondstoffen tegengaan door materialen oneindig beschikbaar te stellen. Dit kan alleen door materialen digitaal te documenteren en de eigenschappen van deze materialen in de vorm van een ‘materialenpaspoort' mee te laten reizen met het materiaal.

Vanuit het Madaster platform kunnen onze projectmanagers een materialenpaspoort van de woningen maken. De materiële, circulaire (herbruikbare) en financiële informatie in een materialenpaspoort biedt jou als huiseigenaar inzicht in de materialen in jouw woning. Hergebruik van materialen is zo eenvoudiger, slim ontwerpen gestimuleerd en afval geëlimineerd. En met een materialenpaspoort weet je ook wat een mogelijke restwaarde zou zijn in het geval van hergebruik.

image alt

Wel zo’n fijn idee

Dus jij weet straks niet alleen uit wat voor materiaal jouw nieuwbouwwoning bestaat, ook bij een verbouwing of eventuele verkoop in de toekomst is een materialenpaspoort van toegevoegde waarde. En dat is wel zo’n fijn idee!