Bouwupdate #3

21 juli '20

In de week van 20 juli t/m 24 juli 2020 zal door VORM nog gewerkt worden op de bouwplaats van Binck Plaats en Binck Kade. Deze week staat met name in het teken van de demontage van de torenkraan bij de 46 woningen Binck Plaats, zodat na de zomersluiting een start gemaakt kan worden met de constructie van de stallingsgarage van Binck Plaats en Binck Kade..

Vakantie

Vanaf maandag 27 juli aanstaande zal de aannemer, maar ook de omwonenden gaan genieten van een welverdiende vakantie. In week 31, de week van 27 juli tot en met 31 juli 2020 zal door een onderaannemer van VORM werkzaamheden worden uitgevoerd aan de riolering rondom de hoge toren Binck Kade. De rest van de bouwterrein is wel volledig gesloten en zullen er geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd. Vanaf maandag 17 augustus aanstaande is de zomersluiting voorbij en zullen de werkzaamheden op de gecombineerde bouwplaats weer aanvangen.

Binck Kade

Voor de vakantie is de 4e verdiepingsvloer van de lage toren gestort en is er een start gemaakt met het plaatsen van de eerste gevelelementen. Na de zomersluiting zullen wij doorgaan met de constructie van de lage toren. Gelijktijdig komt de constructie van de hoge toren ook boven het maaiveld uit. Het streven is om de ruwbouw van de lage toren oktober 2020 af te ronden. Daarbij zal de constructie van de hoge ook steeds meer zichtbaar worden.

De werkzaamheden aan de gevel worden direct na de vakantie opgepakt van de lage toren. Streven is om eind 2020 alle gevelelementen geplaatst hebben en te voorzien van natuursteen leien, kozijnen en in een sommige appartementen slimme beglazing.

Namens het uitvoeringsteam Binck Eiland wensen wij een ieder in alle rust en gezondheid een goede vakantieperiode tegemoet.

  Bekijk het woningaanbod
  Lees het laatste nieuws