Opgeleverd

Bouwupdate #1: De werkzaamheden zijn begonnen

27 februari '20

Nu de werkzaamheden aan Binck Kade zichtbaar zijn, neemt de interesse voor de beschikbare appartementen toe. In de afgelopen weken zijn er veel geïnteresseerden bijgekomen, waarbij een aantal optanten hebben besloten om over te gaan tot koop van een appartement.

De bouwwerkzaamheden aan beide torens verlopen voorspoedig. De complete fundering van Kade6 is inmiddels gestort en in week 8 zijn de laatste funderingspalen onder Kade15 aangebracht. Momenteel worden de laatste damwanden aangebracht rond het verdiepte deel van de fietsenkelder van de hoge toren. Nadat de damwand gesloten is, zal er een tijdelijke bemaling binnen de damwand worden aangebracht, om uiteindelijk de verdiepte fietsenkelder uit te kunnen realiseren.

image alt

Bij Kade6 worden door de installateurs het benodigde leidingwerk in de kruipruimte aangebracht, voordat eind deze week gestart zal worden met het leggen van de begane grondvloeren. Vooruitlopend op het leggen van deze vloeren, wordt door VORM een tweede torenkraan op Binck Eiland geplaatst. De torenkraan zal medio deze week operationeel zijn en blijven staan tot de beide appartementengebouwen volledig op hoogte zijn.

De foto’s blijven wij jullie vanwege de slechte weersomstandigheden nog even schuldig. Wel kunnen jullie de werkzaamheden op de bouw live blijven volgen via een webcam welke op de bestaande Binck is geïnstalleerd: https://webcam.nl/bouw/denhaag/binck/